top of page
Zoeken
  • Janad

Inclusiviteit

Bijgewerkt op: 15 jan.


Is God een man of een vrouw?


Op tekeningen zie ik Hem altijd met een baard. En ze noemen Hem Onze Vader. Dan ga ik ervan uit dat God een man is.


Kan dat nog wel in deze tijd?


Lastig. Eigenlijk moet Hij een Zij worden. Zonder baard. Met make-up en geëpileerde wenkbrauwen. Maar dat is nogal een verandering. Want wie in de Vrouw is, is niet in de Heer. Gelukkig las ik dat God groter is dan we ons kunnen voorstellen. Dan is het ook weer gek om hem een vrouw of een man te noemen. Dat is toch een devaluatie van Zijn grootsheid.


Maar God schiep Adam toch naar zijn evenbeeld?


Nee. God schiep de mens naar zijn evenbeeld. De man en de vrouw. Dus God is zowel man als vrouw. Dat kan niet anders.


Dan is God een transgender.


Nee, natuurlijk niet. God is man, vrouw en de hele LHBTIQ-gemeenschap bij elkaar. Inclusief iedere letter die daar nog aan ontbreekt. God kan niet gedefinieerd worden. Hij is groter dan we kunnen beschrijven. Dan moeten we Hem niet een man noemen. En ook geen vrouw of transgender. Dan zouden we Hem ernstig tekort doen.


Maar hoe zit dat dan met Mozes? Die ontving de Tien Geboden van God. En volgens Exodus 24;4,7 schreef hij alles op wat ‘de Heer’ gezegd had. Mozes heeft God dus gezien, want hij noemde Hem de Heer. En Mozes was geen gekke jongen. Die kende het verschil tussen een man en een vrouw, want hij had kinderen. Dan moet ik ervan uitgaan dat hij het goed had. Of zou hij Hem de Heer hebben genoemd alleen omdat hij een licht zag? Omdat mannelijkheid in die tijd als de norm werd gezien? En vrouwen toen blijkbaar geen lichten waren?


Ik weet het niet. Het kan ook zijn dat God wel een vrouw was. Vrouwen zijn multitaskers. Dat ze gewoon haar make-up zat bij te werken toen ze Mozes de Tien Geboden dicteerde. En dat de zon via haar spiegeltje vol bij Mozes in zijn gezicht scheen. Dat hij daarom een licht zag en de typisch mannelijke conclusie trok dat God dan wel een man zou zijn.


Dat zou kunnen. Maar het blijft onduidelijk. En als God een vrouw zou zijn? Wat moeten we dan met al die heilige geschriften? Dan moeten we die allemaal gaan aanpassen. Dat gaat helemaal terug tot de eerste kleitablet. Dat is niet te doen. Dat is monnikenwerk. Je kunt niet zomaar met Tipp-ex op zo’n kleitablet gaan rommelen.


Zullen we er dan vanuit gaan dat God liefde is? Dat Hij geen man is maar alles en iedereen in zich verenigd heeft. En dat Hij geen onderscheid maakt tussen mensen? Gewoon omdat alles wat Hij geschapen heeft perfect is. Ik ben zelf niet gelovig, maar dat vind ik een mooi uitgangspunt. En misschien moeten we Hem dan Onnie gaan noemen. Dat is een Scandinavische uniseks naam. Die is zowel mannelijk als vrouwelijk. En het betekent blijheid of geluk. Dat klinkt hartstikke positief dus dan houden we ook Zijn grootsheid in waarde. Zonder daar een geslacht aan te koppelen.


Dat vind ik een mooie gedachte. Voor de zekerheid heb ik wel aan ChatGTP gevraagd of God toch niet onomstotelijk een man is. Ik kreeg het antwoord dat de mannelijke typering van God voorkomt uit historische en culturele contexten. Uit een tijd waarin mannelijkheid nog als de norm werd beschouwd. Mijn aanname was dus correct. Waarschijnlijk stond de LHBTIQ-emancipatie in die tijd nog in de kinderschoenen. We hoeven God niet persé als een man te zien.


Maar hoe zit het dan met ChatGTP zèlf? Dat is toch een beetje de alwetende god van de huidige tijd. Is dat programma mannelijk of vrouwelijk? Anders krijgen we daar weer discussie over.


Dat heb ik ook gevraagd. ChatGPT antwoordde dat het geen geslacht, identiteit of persoonlijke kenmerken als man of vrouw heeft. Het is volledig genderneutraal.


Mooi, dan krijgen we daar geen discussie meer over.


Nee, dat is tekort door de bocht. ChatGTP heeft last van algoritmische vooringenomenheid.


Dat meen je niet? Gaat het net een beetje de goede kant op met die LHBTIQ-emancipatie komt zo'n algoritme de boel weer verzieken. Wat is er toch zo moeilijk om iedereen gewoon te accepteren zoals hij is? We zijn allemaal uniek. Dan is dat letteronderscheid helemaal niet nodig. En het is ook praktischer. Dan hoeven we al die letters niet uit ons hoofd te leren...

Cartoon figuur die in zijn neus peutert


25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Gummbah

Humor, ironie. Korte dialoog over de cartoons van Gummbah, cosmetische ingrepen, fillers, Donald Duck en Miss Piggy.

Etiquette

Humor, ironie. Korte dialoog over etiquette en in de voorkamer schijten

Comments


bottom of page